2 Haziran 2016 tarihinde İngiltere merkezli Datacenterportal.com’un yetkilileri, Radore Veri Merkezi’ni denetlemek üzere İstanbul’daydılar. Veri merkezimizi teknik ekibimiz eşliğinde gezen yetkililer, topladıkları bilgilerle hazırladıkları değerlendirme raporunu www.datacenterportal.com web sitesinde yayınladılar. (Raporu incelemek için tıklayın.)

Böylece Datacenterportal.com tarafından denetlenen veri merkezimizin TIER III standartlarında hizmet sunduğu onaylanmış oldu.

Datacenterportal.com Hakkında

Dünyadaki veri merkezlerini verimlilik, dayanıklılık ve kapasite başlıkları altında inceleyen ve değerlendiren datacenterportal.com, aynı zamanda SLA, fiber network, veri merkezi hizmet, maliyet ve akreditasyonları konularını da denetliyor.

Veri merkezleri hakkında mümkün olduğu kadar çok bilgi derlemeyi amaçlayan bağımsız denetleyici Datacenterportal.com, sahip olduğu ve paylaştığı bilgilerin doğrulanabilir olmasına önem veriyor ve toplanan tüm verileri sürekli olarak güncel tutuyor.

Portal Neler Sunuyor?

  • Analizler: Sektörel ve bölgesel trendler
  • Veri merkezlerinin teknik ve teknik olmayan açılardan karşılaştırmaları: İşletme, Sunucu Barındırma ve Cloud Hizmetleri
  • Açık Pazar Alanı: Yeni projelerin detaylarının sunumu

Portalın Değerlendirme Sistemi Nasıl Çalışıyor?

  • 1. Adım – Kamuya açık bilgilerden veriler toplanıyor
  • 2. Adım – Tüm operatörlere bir anket gönderiliyor ve uzaktan erişimli bir masaüstü denetimi gerçekleştiriliyor
  • 3. Adım – Tesis teftiş ediliyor
  • 4. Adım – Eski bilgiler profil puanını düşürüyor
  • 5. Adım – Operatörün talebine göre periyodik yeniden gözden geçirme çalışmaları ve denetimler yapılıyor
  • 6. Adım – Tesis her adımda puanlanıyor
  • 7. Adım – Sonuç tesise raporlanıyor ve portalda yayınlanıyor